Frissítve 2015. december 31-én.

Megjelent 2015. július 13-i Magyar közlöny 2015. évi 102. számában a  2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról. 

A köztársasági elnök aláírta és kihirdetésre vár, 2015. július 11-én.

Az országgyűléshez benyújtásra került 2015. június 9-én. T/5142 törvényjavaslat “a nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról.”

Ebben a bejegyzésben a törvényjavaslat parlament weboldalán követhető történései kerülnek rögzítésre időrendi sorrendben. A bejegyzés folyamatosan frissül.

A törvény javaslat az irományok lekérdezése alatt érhető el:
http://www.parlament.hu/iromanyok-lekerdezese

Ezen az oldalon adja meg az 5142 irományszámot, majd indítsa meg a keresést.

Lényeges pontok, amik közvetlenül érinthetik az akkreditált szervezeteket:

1. §
A Nemzeti Akkreditáló Testület 2016 . január 1-én megszűnik.

2. §
(1) A Nemzeti Akkreditáló Testület által ellátott feladatokat e törvény hatályba lépésének napjával az állam veszi át.
(2) A Nemzeti Akkreditáló Testülethez e törvény hatálybalépésének napjától kérelem nem nyújtható be, és a Nemzeti Akkreditáló Testület e törvény hatálybalépésének napjától hivatalból nem indíthat eljárást, valamint felügyeleti vizsgálatot nem indíthat.
…..
3. §
Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és 2016 . január 2-án hatályát veszti.

4. §
A törvény hatályba lépését megelőzően odaítélt akkreditált státusz hatályosságát, valamint a már folyamatban lévő eljárásokat a törvény hatálybalépése nem érinti.

Itt olvasható az iromány, a törvényjavaslat az indoklással: http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142.pdf

A törvényjavaslat általános vitája a 2015. június 16-17-i rendkívüli ülésnap napirendjén szerepelt.

A nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának a videó felvétele elérhető itt:
http://www.parlament.hu/ulesnap-felszolalasai
Jegyzőkönyvek>Ülésnap felszólalásai menüpont alatt.

Kattintson a Közvetítés/Videó oszlop 2016.06.16. 09:00 linkre.
Az alábbi képernyőképen piros nyíllal jelölve.


A NAT vita 2:44 és 4:55 időpontok között tekinthető meg

Módosító javaslat: http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142-0002.pdf

A parlament gazdasági bizottsága 2015. június 23-án lefolytatta a részletes vitát és lezárta azt.

A bizottsági módosító javaslat:

http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142-0003.pdf

A bizottsági jelentés a részletes vitáról:

http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142-0004.pdf

Előterjesztői tájékoztató a bizottsági módosító javaslatról:

http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142-0005.pdf

A parlament törvényalkotási bizottsága 2015. június 25-én megtárgyalta a módosítási javaslatokat.

Összegző módosító javaslat:

http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142-0006.pdf

Összegző jelentés:

http://www.parlament.hu/irom40/05142/05142-0007.pdf

A parlament 2015. június 30-i (kedd) napirendjén 29. pont alatt szerepel a nemzeti akkreditálás rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslathoz tartozó bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.

http://www.parlament.hu/documents/10181/87979/NR20150629_hb_utan.pdf

A határozathozatalokat követően, 7 törvényjavaslat megvitatására kerül sor ezt megelőzően, a napi rend szerint mindegyikre 50 perces idő van szánva.

Szerintem késő délután, este kerül sor a vitára.

Várható felszólalók:
– Kucsák László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Kiss László: 7 perc)
– előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt) (10 perc)
– Kovács Sándor, a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: Vágó Sebestyén: 3 perc)
– Képviselői felszólalások
képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva

– Előterjesztői zárszó (a vita elején elmondható felszólalásával együtt) (10 perc)

Az ülés videó felvétele elérhető itt. A törvényjavaslat vitája 7:39-től kezdődik.

Szavazásra az összegző módosító javaslatról és a végszavazás 2015. július 6-án, hétfőn kerül sor. Várhatóan 12.30 és 13.15 között:

http://www.parlament.hu/documents/10181/87979/NR20150706_hb_utan.pdf

A szavazás 2015. július 06-án megtörtént, a parlament a törvényjavaslatot elfogadta.

A törvényjavaslatot az országgyűlés elnöke aláírta és elküldte a köztársasági elnöknek 2015. július 7-én.

A köztársasági elnök aláírta és kihirdetésre vár, 2015. július 11-én.

Megjelent 2015. július 13-i Magyar közlöny 2015. évi 102. számában a  2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról. 

Ezek a törvényből várható további kormány, minisztériumi rendeletek, határozatok:

2015. évi CXXIV. törvény
a nemzeti akkreditálásról*
…..
14. § (1)Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akkreditáló szervet kijelölje.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az akkreditálási eljárásnak, a felügyeleti vizsgálat eljárásának, a külföldi akkreditált státusz elismerésére
vonatkozó eljárásnak, és az akkreditált státusz alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás
bejelentésének részletes szabályait, valamint
b) az 5. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hitelesítő szervezetek akkreditálása személyi, szervezeti feltételeit,
a hitelesítő szervezet részére előírt biztosítéktartási kötelezettség részletes szabályait rendeletben határozza meg.
(3) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az akkreditálási eljárásáért, az akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, az akkreditált státusz területének szűkítési eljárásáért, a kizárólag adminisztrációs tevékenységet igénylő adatmódosulás bejelentésének kivételével nyilvántartási adat módosításáért, továbbá a külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díjak beszedésének, kezelésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

A törvény az év végén módosításra került, részletek itt, ugyan itt érhető el a díj rendelet és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZMSZ-e is.

 1. A T/5142/3 jelű módosító javaslattal kapcsolatos észrevételeim:
  A 6. § (6) bek. szerinti fellebbezési lehetőségből való kizárás ütközik a jogállamiság elvével (a Ket. szellemiségével is).
  15. §: ha a Kormány által kijelölendő akkreditáló szerv állami (költségvetési) szerv, akkor (a Ket. értelmében is) lennie kellene felettes, felügyeletet (másodfokon) ellátó szervének is (ide lehetne fellebbezni, panaszt tenni stb.), amelyről nem szól a törvénytervezet.
  A törvénytervezetben nem esik szó az akkreditáló szerv által viselendő felelősségről, a tévedéséből fakadó károkról, illetve nem szankcionálja az akkreditáló szerv esetleges jogsértő magatartását (pl. a határidőcsúszást és az akkreditálást kérelmező számára az abból eredő károk kezelését).
  Nem világos a számomra, hogy a NAT eddigi jogosultságainak (EA MLA, IAF MRA) az új szerv számára történő megszerzése (átcedálása?) hogyan, mikorra és milyen módon (eszközökkel) fog megvalósulni. (Gondolt-e erre a jogalkotó?) Az új akkreditáló szerv nem jogutódja a NAT-nak, de ha a törvény szerint még az is lenne (elvileg lehetne), félő, hogy ezen jogosultságok hiányában az új szerv által kiadott akkreditációk nemzetközi (EU-s) piaci értéke és elfogadottsága nem lesz megfelelő.
  Üdvözlettel
  Gutassy Attila

  • Csatlakozva az előttem szólóhoz:
   Az akkreditáló szerv EA tagságának feltétele az EN ISO/IEC 17011 szabványnak megfelelő működés (Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények), melynek 7.10. Fellebbezések passzusa szerint:
   “7.10.1. Az akkreditáló testület alakítsa ki a CAB-ok fellebbezéseire vonatkozó eljárásait.
   7.10.2. Az akkreditáló testület
   a) nevezzen ki felkészült és a fellebbezés tárgyától független személyt vagy személyek csoportját a fellebbezések kivizsgálására,
   b) döntse el a fellebbezés megalapozottságát,
   c) értesítse a CAB-ot az akkreditáló testület végső döntésé(ei)ről,
   d) tegye meg a döntésből kifolyólag szükséges intézkedéseket,
   e) őrizze meg a feljegyzéseket minden fellebbezésről, a végső döntésekről és az ezekből kifolyólag megtett intézkedésekről.”
   Amennyiben a törvény jelen formájában a fellebbezésnek helye nincs, az EA tagság nem fenntartható, a kiadott akkreditációk nem lesznek érvényesek az EU-ban.
   Az akkreditáló szerv működésére vonatkozólag szerintem szerencsésebb lenne a fenti szabványra hivatkozni.

Comments are closed.