Termékbiztonság

A Tanács és az Európai Parlament új termékbiztonsági szabályokról állapodott meg. A 2001/95/EK IRÁNYELVET (2001. december 3.) általános termékbiztonságról rendeletté alakítják át.

Korszerűsítik az összes gazdasági szereplőre (gyártók, importőrök és forgalmazók) vonatkozó szabályokat, és naprakésszé teszi azokat az online vállalkozások és az online piacterek számára.

Az új szabályok biztosítják, hogy a gazdasági szereplők az online és offline értékesített termékekre vonatkozóan is jelöljenek ki felelős személyt, függetlenül attól, hogy azok az EU-ból vagy egy harmadik országból származnak.

A felelős személy feladata lesz annak ellenőrzése, hogy a gazdasági szereplő által kínált, az ő felelőssége alá tartozó termékekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e műszaki dokumentáció, és hogy a termékekhez mellékelik-e a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót.

Az ideiglenes megállapodást a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek jóvá kell majd hagynia.

A rendelet hivatalos elfogadását és hatálybalépését követően a tagállamoknak 18 hónap áll majd rendelkezésükre, hogy bevezessék az általános termékbiztonságra vonatkozó új szabályokat.