Az építési termékekről szóló rendelet (CPR) felülvizsgálata megerősíti és korszerűsíti a 2011 óta hatályos szabályokat. Harmonizált keretet hoz létre az építési termékek környezeti és éghajlati teljesítményének értékelésére és az ezekről való tájékoztatásra. Új termékkövetelmények biztosítják, hogy az építési termékek tervezése és gyártása a legkorszerűbb technológiákon alapuljon annak érdekében, hogy e termékek tartósabbá, javíthatóvá, újrafeldolgozhatóvá váljanak és könnyebben újra lehessen őket gyártani.

A felülvizsgált rendelet digitális megoldásokat fog kínálni az adminisztratív terhek csökkentésére, különösen a kkv-k számára, beleértve az építési termékek adatbázisát és a digitális termékútleveleket.

Ez nagyobb átláthatósághoz vezet az ellátási láncok mentén, lehetővé teszi az építési termékek adatainak elektronikus építési naplókban való tárolását és más jogszabályok (pl. az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv) által előírt számításokhoz való felhasználását. Ez a piacfelügyeletet is megkönnyíti.

I. melléklet D RÉSZ: Termékinformációs követelmények

II. MELLÉKLET Teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozat

COM(2022) 144 final
2022/0094 (COD)