Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárság ajánlást tett közzé a könyvtári minőségirányítás témakörében. Elérhető az EMMI honlapján. A címe: “AJÁNLÁS – A könyvtári minőségirányítás bevezetésére.”

“A Módszertani ajánlás célja, hogy a könyvtárosok a jogszabályok teljesítése érdekében átfogó képet kapjanak a Teljes körű Minőségirányítás, a TQM szempontjairól, eszközeiről, és szakirodalmáról, amelyek ismerete nélkül nem lehetséges ezen rendelkezések teljesítése. Azért született ez a dokumentum, hogy megkönnyítse és nagymértékben segítse a könyvtárak munkáját.
Az ajánlás két részből áll:
– Módszertan és
– Minőségügyi adatlap.”

“A Módszertani ajánlás a különböző oktatási formákban, illetve a tankönyvekből, és a szakirodalomból megszerzett minőségirányítási ismeretek rendszerezésére szolgál. Az előbbieket semmiképpen nem helyettesíti, de a megszerzett ismereteket rendszerezve azt mutatja meg, hogy miképpen lehet olyan szolgáltatásokat kialakítani, amelyek a minőségirányítás szempontjait, azaz a használói szempontokat tartják szem előtt.”
“A nyilvános könyvtárak Minőségügyi adatlapjának két változatát tartalmazza a kiadványban. Az egyik egy előzetesen kitöltött lap, amely arra szolgál mintaként, hogy mind az egy vagy kétszemélyes könyvtárak, mind a nagy könyvtárak világosan lássák, hogy mit kell teljesíteniük a minőségirányítás terén, hogy korszerű, 21. századi szolgáltatásokkal álljanak a használók rendelkezésére. A könyvtáraknak természetesen az üres Adatlapot kell kitölteniük. Ezzel igazolják, hogy mit teljesítettek a minőségirányítás terén.
Az Adatlap figyelembe veszi a könyvtárosok kapacitását, a kisebb és nagyobb könyvtárak közötti különbségeket.”

“Az Adatlapon 20 indikátor szerepel. Az 1-2 személyes könyvtárnak az üres Adatlapon ezek közül csupán 5 minőségirányítási elem meglétét kell jelezni, míg például az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltató könyvtárainak mind a 20 jelzett elem teljesítése szükséges.”