A korábbi bejegyzésben már említett Kobe Steel Co. japán acélgyártó cég minőségi adatok hamisítását érintő belső vizsgálata, ami a múlt év második felében kezdődött, a végéhez ért.

A cég vezérigazgatója és több vezetője lemondott. A vizsgálat során kiderült, hogy a hamisítási gyakorlat már a 1970-es években elkezdődött, mind az acélgyártási, mind a réz és alumínium gyártási területen.

Főbb vizsgálati megállapítások megállapítások közül többet már a korábbi bejegyzésben felsoroltunk. Itt csak a felfedett hamisítási módszereket sorolnám fel:

 • vizsgálati jelentések meghamisítása,
 • vizsgálatok részleges elvégzése,
 • vizsgálati adatok hamisítása,
 • mechanikai tulajdonságok vizsgálatának elhagyása,
 • keménység vizsgálat végzése a szakítószilárdság vizsgálata helyett,
 • vizsgálati adatok generálása,
 • vizuális vizsgálat részleges elvégzése,
 • szilárdsági vizsgálat adatainak hamisítása,
 • alkatrész vizsgálat kihagyása.

Mindezek mellett azt is megállapították, hogy biztonsági hatása nem volt ezen tevékenységeknek.

Érdemes átgondolnia és a saját munkáját is áttekintenie minden minőségügyi szakembernek, hogy milyen lépéseket tesznek mindezen tevékenységek jövőbeni megelőzésére és azok következményinek csökkentésére,  az a vállalti politika változása, a gyökérok elemzés és a javasolt intézkedések listája alapján.

Vállalti politika változása

1. Biztonság: A vevőinknek leszállított nem megfelelő termékek biztonságának az ellenőrzése az elsődleges fontosságú.

2. Elszámoltathatóság: A társadalomra való hatást szem előtt tartva a felelősségünk elismerése mellett minden szükséges lépést megteszünk a megismétlődés megelőzésére. és ezeket nyilvánosságra hozzuk.

3. Alapvető reform: A megismétlődés megelőzésére, alapvető reform lépéseket teszünk, beleértve a vállalati kultúrát és a szervezet menedzsment rendszerét érintő kérdéseket is.

4. Bizalom visszaállítása: Minden szükséges lépést megteszünk a világon élő összes ember bizalmának a visszaszerzésére, nem is említve a vevőinket, partnereinket, közösségeinket, részvényeseinket, és minden érintett felet.

Gyökérokok

 1. A menedzsment hajlama a nyereségesség túlhangsúlyozására és az elszigetelt szervezeti kultúra.
 2. A termelő létesítmények kiegyensúlyozatlan működése
 3. Nem megfelelő minőségellenőrzési folyamatok, amelyek megengedték a helytelen magatartást
 4. A szerződéses követelmények szigorú betartására fordított figyelem csökkenése
 5. Nem megfelelő szervezet

A  javasolt megelőző intézkedések az egyes gyökérokokra, a megismétlődést megelőzendő

1. A menedzsment hajlama a nyereségesség túlhangsúlyozására és az elszigetelt szervezeti kultúra.
Reformok:

 • “Minőségügyi alapelvek” lefektetése, amely abból indul ki, hogy a termék minőség elsőbbséget élvez a szállítási határidőkkel és a költségekkel szemben, biztosítva a maximális erőfeszítéseket a a technológia, termékek és szolgáltatások iránti bizalom visszaszerzésére.
 • A célokról és teljesítményről szóló nézetek felülvizsgálata.
 • Nyitott munkahelyi kultúra létrehozása, ahol a munkavállalók szabadon megbeszélhetik a véleményüket egymással

2. A termelő létesítmények kiegyensúlyozatlan működése

Reformok:

 • Megfontolják a minőségirányítás megerősítését, szervezeti és tudatossági reform támogatását, valamint a külső emberi erőforrások bevonását
 • Üzleti folyamat átvizsgálása, amely lehetővé teszi a folyamatok kapacitásának és a megfelelő próbagyártás azonosítását
 • A minőségbiztosítási dolgozók osztályok közötti forgatásának kezdeményezése

3. Nem megfelelő minőségellenőrzési folyamatok, amelyek megengedték a helytelen magatartást

Reformok:

 • Mérési eredmények automatizált rögzítésének támogatása, technológiai és adminisztratív intézkedések bevezetése, beleértve a folyamat képesség javítást is
 • A működési felépítésben és  a rendszerekben a hiányosságok feltárása, minden működési helyszínen, még azokban is, amelyekről nem jelentettek helytelen viselkedést

4. A szerződéses követelmények szigorú betartására fordított figyelem csökkenése

Reform:

 • Átfogó belső képzési program készítése minden munkatárs részére, e-learning eszközöket is felhasználva ahol szükséges,  annak biztosítására, hogy egységesen megértsék a szerződéses követelmények betartásának szükségességét

5. Nem megfelelő szervezet

Reformok:

 • Minőségbiztosítási osztály létrehozása a az Alumínium és Réz üzletágnál, az audit funkció és az oktatások végzésére minden működési helyen; A minőségbiztosítási részleg közvetlenül  a működési hely vezetőjének alárendeltségébe kerül – amely felel a minőség biztosításáért, hogy az független legyen a gyártástól, biztosítva a minőségellenőrzési és a a minőségbiztosítási funkciók szétválasztását.
 • Minőségbiztosítási osztály létrehozása a központban 2018 januárjában, a minden üzleti egységben lévő minőségbiztosítási osztályok által végzett auditok állapotának ellenőrzésére és az egyes üzleti egységek üzleti helyszíneinek és a csoport cégeinek az auditálására.